WBC

Industry Advisory Board Meetings 2023 – 2024

IAB Spring Meeting 2024

April 17 – 18, 2024

Corvallis, Oregon

IAB Fall Meeting 2024
IAB Spring Meeting 2025

May 19-20, 2025

Vancouver, Canada

Past Meetings

WBC IAB Fall Meeting 2023

26 – 27 April, 2023 | Corvallis, Oregon

WBC IAB Spring Meeting 2023

26 – 27 April, 2023 | Corvallis, Oregon

WBC IAB Fall Meeting 2022

26 – 27 October, 2022 | Blacksburg, Virginia